Lokalizacja: Wołoska

Oferujemy 3 powierzchnie reklamowe na dachu domu studenckiego Żaczek przy ulicy Wołoskiej 141A w Warszawie

Lokalizacja: Waryńskiego

Oferujemy 2 powierzchnie reklamowe na domu studenckim Riviera przy ulicy Waryńskiego 12
w Warszawie

Lokalizacja: Waryńskiego

Oferujemy 2 powierzchnie reklamowe na dachu domu studenckiego Riviera
przy ulicy Waryńskiego 12
w Warszawie

Lokalizacja: Kopińska

Oferujemy 3 powierzchnie reklamowe na dachu domu studenckiego Babilon przy ulicy Kopińskiej 12/16 w Warszawie

Mass Media Sp. z o. o. Sp. k.

02-661 Warszawa, ul. Wita Stwosza 3

tel. 22 847 78 38 faks 22 847 78 18

www.mass-media.pl biuro@mass-media.pl